SERVICES

Co zapewniamy

Dzienną opiekę pięć dni w tygodniu

Zapewniamy także podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osobom zakwalifikowanym do pobytu w naszej placówce.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Ćwiczymy ciało i umysł

Dajemy możliwość poprawy zdrowia, samopoczucia i sprawności ruchowej

Wspaniała atmosfera

Gry, zabawy, seanse filmowe, rozmowy, ćwiczenia umysłu i ducha.

Pomoc medyczna

Pomagamy w dostaniu się do lekarza, pielęgniarki i innych specjalistów.

Troskliwy personel

Mamy wykwalifikowany i troskliwy personel

Pomoc w nagłych wypadkach

W nagłych wypadkach wzywamy wykwalifikowaną pomoc