Sala Usprawniania Fizycznego

Założeniem pracowni jest:
1) Ogólna rehabilitacja zmierzająca do rozwoju każdego uczestnika.
2) Do poprawy zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej.
3) Ćwiczenia na różnorodnym sprzęcie, w który pracownia jest wyposażona.
4) Do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Celem pracowni usprawniania fizycznego jest:
1) Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, przynależności, osiągnięć, działania, uznania, współzawodnictwa.
2) Poprawa kondycji fizycznej.
3) Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej.
4) Aktywizacja.
5) Zmniejszenie izolacji.
6) Zwiększenie Samodzielności.

W pracowni prowadzone są zajęcia grupowe oraz indywidualne.
Bogate wyposażenie pracowni w jak największym stopniu aktywizować i usprawniać fizycznie oraz psychicznie naszych uczestników.