Polityka dostępności

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.