Sala Ogrodniczo-Zielarska

Założeniem pracowni jest:

  1. Ogólna rehabilitacja zmierzająca do rozwoju każdego uczestnika.
  2. Do poprawy zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej.
  3. Do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

Celem pracowni ogrodniczej jest:

  1. Wyrobienie właściwego stosunku do przyrody i otaczającego go świata
  2. Uwypuklenie wrażliwości na piękno i świat natury
  3. Uświadomienie konieczności dbania o środowisko
  4. Uczestnicy uczą się współpracy w grupie, usprawniają manualnie, doskonalą koordynację i spostrzegawczość.
  5. Podnoszą wiarę we własne wartości, przydatność społeczną.

Uczestnicy mają możliwość poznania specyfiki pracy podczas przesadzania i sadzenia roślin, prowadzenia ogrodu i opieki nad nim, pracy z narzędziami i urządzeniami ogrodniczymi. Podczas pracy poznają różne zastosowania i sposoby wykorzystywania zasobów natury: drewno, suszone zioła, kwiaty, liście, nasiona. W trakcie zajęć uczestnicy robią kosmetyki tj. kremy, peelingi z wykorzystaniem ziół, odlewy gipsowe (figurki, magnesy), poznają nazewnictwo ryb akwariowych.