Sala Fotograficzno-Informatyczna

Uczestnicy mają możliwość realizowania swoich zainteresowań i umiejętności komputerowych jak i fotograficznych, obsługi bindownicy, laminarki, gilotyny, skanera, drukarki, uczą się obsługi maszynki do buttonów, biorą udział w wyjazdach, konkursach. W czasie zajęć rozwijają umiejętności spostrzegania, logicznego myślenia, orientacji,  koncentracji, pamięci, poprzez grę w gry dostępne w sieci, a także na Xbox 360, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, szydełkowanie. Doskonalą umiejętność sprawnej pracy z myszką poprzez pracę w programach edukacyjnych, grach zręcznościowych i logicznych.  Rozwijają umiejętności intelektualne, poprzez czytanie książek i czasopism oraz gry stolikowe i planszowe, ponadto puzzle, krzyżówki, wykreślanki, quizy itp.

Zajęcia w Sali są dostosowane do umiejętności i stopnia niepełnosprawności uczestników.

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne poprzez:

1. Prace z edytorami tekstu MS Word, Open Office.

2. Pracy z edytorami grafiki: tworzenie rysunków, obróbka zdjęć cyfrowych.

3. Pracy z arkuszem kalkulacyjnym: proste obliczenia w Excel.

4. Pracy z aplikacją Power Point – tworzenie prostych prezentacji multimedialnych.

5. Podstaw Internetu: wyszukiwanie potrzebnych informacji, zdjęć i obrazów.

6. Zapoznania z działaniem urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanera, ksera.

7. Tworzenia śpiewników – umiejętność używania gilotyny i bindownicy.

8. Multimedialnych gier edukacyjnych.

9. Rozwiązywania prostych problemów wynikających z użytkowania komputera.

10. Tworzenie prostych stron www.

Celem pracowni jest:

  1. Rozwijanie umiejętności manualnych, percepcyjnych.
  2. Rozwijanie zdolności indywidualnych.
  3. Umiejętność obsługi komputera oraz aparatu fotograficznego
  4. Umiejętność obsługi ksera, skanera, gilotyny i bindownicy.
  5. Swobodne poruszanie się w środowisku Windows.
  6. Umiejętność sporządzenia podania, CV w edytorze tekstu.
  7. Swobodne poruszanie się w Internecie.
  8. Poprawa własnej samooceny.