Sala Fizjoterapii

Za pomocą włączenia terapii ruchem uczestnicy osiągają podstawowe cechy motoryczne poprzez zastosowanie w zależności od potrzeb ćwiczeń biernych, ćw. czynno- biernych, ćw. samowspomaganych, ćw. wzmacniających, ćw. oddechowych, ćw. manualnych,  ćw. izometrycznych, ćw. ogólnousprawniających, ćw. poprawy czucia głębokiego, nauka prawidłowego chodu, ćw. precyzyjne, ćw. równoważne, ćw. mimiczne, ćw. na drabinkach gimnastycznych, rotora kończyn dolnych oraz kończyn górnych. Zostaje podniesiona kondycja fizyczna. Poprzez ruch uczestnicy nabywają świadomości własnego ciała. Potrafią wskazać odpowiednie części własnego ciała, poprawiają swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację w przestrzeni. Zwiększają siłę mięśniową poprzez ćwiczenia na przyrządach oraz przyborach. Potrafią oszczędnie korzystać z narządu ruchu, koordynować ruchy ciała oraz przyjmować prawidłową postawę ciała.

Włączając zabiegi z fizykoterapii / ultradźwięki, lampa Sollux/ polepszamy ukrwienie okolicy ciała poddawanej zabiegowi , zmniejszamy dolegliwości bólowe oraz rozluźniamy tkanki. Poprzez masaż uczestnicy potrafią się rozluźnić i zrelaksować podczas zajęć. Dzięki czemu poprawia się trofika, zmniejsza się dolegliwości bólowe, zwiększa się elastyczność tkanek, następuje lepsza ruchomość w stawie.