Sala Teatralno-Muzyczna

Prowadzone zajęcia :

1.     Nauka umiejętności spędzania czasu wolnego .

2.     Nauka gry na prostych instrumentach perkusyjnych.

3.     Nauka odgrywania ról teatralnych.

4.     Zajęcia z rytmiki i tańca.

5.     Nauka projektowania i wykonywania : dekoracji , rekwizytów teatralnych , ogólnej scenografii.

6.     Udział w imprezach i konkursach .

7.     Wyjazdy do Teatrów , Muzeów.

8.     Integracja z osobami z niepełnosprawnościami.