Sala Pedagogiczna

W sali pedagogicznej prowadzone zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników. Terapia pedagogiczna polega na stymulacji ogólnego rozwoju uczestnika, rozwoju funkcji poznawczych, rozwijaniu funkcji motorycznych, procesów myślowych, nazewnictwa oraz wyrażania emocji, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, doskonaleniu umiejętności czytania, pisania oraz liczenia. Zadaniem terapii pedagogicznej jest rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczestników oraz kompensowanie, korygowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji uczestników.


Uczestnicy podczas zajęć tworzą biżuterię, świeczki parafinowe oraz żelowe, drewniane lampiony, latarnie czy ozdoby okolicznościowe. Korzystają również z przeróżnych gier, zadań oraz ćwiczeń dydaktycznych, logicznych, pamięciowych itp.
Kolejnym elementem terapii jest relaksacja, wyciszenie, aromaterapia, gdzie wykorzystywana jest do tego sala Doświadczania Świata.