Kadra kierownicza

PREZES ZARZĄDU SR/ŚDS

·          Hanna Milewska

KIEROWNIK ŚDS W SUSZU :

·          Beata Rogala